Computational Biophysics
and Materials Science Group
-Department of Materials Science and Engineering

Publications

*corresponding author

  2019


 1. Chun Chan, Xiaoyun Pang, Yan Zhang, Tongxin Niu, Shengjiang Yang, Daohui Zhao, Jian Li, Lanyuan Lu, Victor W. Hsu, Jian Zhou*, Fei Sun*, and Jun Fan*. ACAP1 Assembles into an Unusual Protein Lattice for Membrane Deformation through Multiple Stages. Reviewers’ comments received from Plos Computational Biology (in revision) [IF=3.96]

 2. Yonghui Zhang, Chun Chan, Zhen Li, Jiale Ma, Qiangqiang Meng, Chunyi Zhi, Hongyan Sun, and Jun Fan*. Nanotoxicity of Boron Nitride Nanosheet to Escherichia Coli Membranes. Reviewers’ comments received from Langmuir (in revision) [IF=3.79]

 3. Funian Mo, Guojin Liang, Qiangqiang Meng, Zhuoxin Liu, Hongfei Li, Jun Fan*, and Chunyi Zhi*. A Flexible Rechargeable Aqueous Zinc Manganese-dioxide Battery Working at -20 °C. Energy & Environmental Science, Accepted (2018). [IF=30.07] 4. 2018


 5. Zhen Li, Yonghui Zhang, Jiale Ma, Qiangqiang Meng, and Jun Fan*. Modelling Interactions between Liposomes and Hydrophobic Nanosheets. Small, 1804992 (2018). [IF=9.60]


 6. Jun Fan, Chun Chan, Elyshia L. McNamara, Kristen J. Nowak, Hiroyuki Iwamoto, and Julien Ochala*. Molecular Consequences of the Myopathy-Related D286G Mutation on Actin Function. Frontiers in Physiology, 9: 1756 (2018). [IF=3.39]


 7. Jiale Ma, Qiangqiang Meng, Chun Chan, Zhen Li, Yonghui Zhang, and Jun Fan*. Alkyl Tail Aggregations Break Long Range Ordering of Ionic Liquids Confined in Sub-nanometer Pores. J. Phys. Chem. C, 122: 27314–27322 (2018). [IF=4.48]


 8. Zhen Xu, Peilin Fang, Bingzhe Xu, Yufeng Lu, Jinghui Xiong, Feng Gao, Xin Wang, Jun Fan, and Peng Shi*. High-throughput Three-dimensional Chemotactic Assays Reveal Steepness-dependent Complexity in Neuronal Sensation to Molecular Gradients. Nat. Comm., 9: 4745 (2018). [IF=12.35]


 9. Zhen Li, Yonghui Zhang, Chun Chan, Chunyi Zhi*, Xiaolin Cheng*, and Jun Fan*. Temperature-Dependent Lipid Extraction from Membranes by Boron Nitride Nanosheets. ACS Nano, 12: 2764-2772 (2018). [IF=13.71]


 10. Yonghui Zhang, Chun Chan, Zhen Li, Jia Le Ma, Qiangqiang Meng, Xiaolin Cheng, and Jun Fan*. Lipid Extraction by Boron Nitride Nanosheets from Liquid-ordered and Liquid-disordered Nanodomains. Nanoscale, 10: 14073 (2018). [IF=7.23]


 11. Qiangqiang Meng, Jia Le Ma, Yonghui Zhang, Zhen Li, Alice Hu, Ji-Jung Kai, and Jun Fan*. Theoretical Investigation of Zirconium Carbide Mxenes as Prospective High Capacity Anode Materials for Na-ion Batteries. J. Mater. Chem. A, 6: 13652 (2018). This article is part of the themed collection: 2018 JMCA HOT Papers. [IF=9.93]


 12. Qiangqiang Meng, Jiale Ma, Yonghui Zhang, Zhen Li, Chunyi Zhi, Alice Hu, and Jun Fan*. The S-functionalized Ti3C2 Mxene as a High Capacity Electrode Material for Na-ion Batteries: A DFT Study. Nanoscale, 10: 3385-3392 (2018). [IF=7.23]


 13. Y.F. Ye*, Y.H. Zhang, Q.F. He, Y. Zhuang, S. Wang, S.Q. Shi, A. Hu*, Jun Fan, and Y. Yang*. Atomic-scale Distorted Lattice in Chemically Disordered Equimolar Complex Alloys. Acta Materialia, 150: 182-194 (2018). [IF=6.04]


 14. Yan Huang, Zhen Li, Zengxia Pei, Zhuoxin Liu, Hongfei Li, Minshen Zhu, Jun Fan*, Quanbin Dai, Mingdao Zhang, Liming Dai* and Chunyi Zhi*. Solid-State Rechargeable Zn//NiCo and Zn-air Batteries with Ultra-Long Lifetime and High Capacity: the Role of a Sodium Polyacrylate Hydrogel Electrolyte. Adv. Energy Mater., 8: 1802288 (2018). [IF=21.88]


 15. Jiale Ma, Qiangqiang Meng, and Jun Fan*. Charge Driven Lateral Structural Evolution of Ions in Electric Double Layer Capacitor Strongly Correlates with Differential Capacitance. Phys. Chem. Chem. Phys., 20: 9054-8063 (2018). [IF=3.91]


 16. Guojin Liang, Zhuoxin Liu, Funian Mo, Zijie Tang, Hongfei Li, Zifeng Wang, Venkateshwarlu Sarangi, Abhijit Pramanick, Jun Fan*, and Chunyi Zhi*. Self-Healable Electroluminescent Devices. Light: Sci. Appl., 7: 102 (2018). [IF=13.62]


 17. Yonghui Zhang, Zhen Li, Chun Chan, Jiale Ma, Chunyi Zhi, Xiaolin Cheng, and Jun Fan*. Ordering of Lipid Membranes Altered by Boron Nitride Nanosheet. Phys. Chem. Chem. Phys., 20: 3903-3910 (2018). Inside Cover Story [IF=3.91]
 18. 2017


 19. Ning Ma, Cong Lin, Nian Wu, Qi Liu, Jia-Le Ma, Wei Meng, Xiao-Shuang Wang, Lu Zhang, Xiaohui Xu, Yifang Zhao, Lin Zhuang, Jun Fan, Junliang Sun*, Ren-Xi Zhuo, and Xian-Zheng Zhang*. Stomata-like Metal Peptide Coordination Polymer. J. Mater. Chem. A, 5: 23440-23445 (2017). [IF=9.93]


 20. Qiangqiang Meng, Alice Hu, Chunyi Zhi, and Jun Fan*. Theoretical Prediction of MXene-like Structure Ti3C4 as a High Capacity Electrode Material for Na ion Batteries. Phys. Chem. Chem. Phys., 19: 29106-29113 (2017). This article is part of the themed collection: 2017 PCCP HOT Articles. [IF=3.91]


 21. Yanhua Zhao, Yang Wu, Liang Wang, Manman Zhang, Xuan Chen, Minjie Liu, Jun Fan, Junqiu Liu, Feng Zhou*, and Zuankai Wang*. Bio-inspired Reversible Underwater Adhesive. Nat. Commun., 8: 2218 (2017). Selected by The Latest Science as the paper of the month (January 2018) [IF=12.35]


 22. Chun Chan, Lanyuan Lu, Fei Sun, and Jun Fan*. Molecular Details of the PH Domain of ACAP1BAR-PH Protein Binding to PIP-Containing Membrane. J. Phys. Chem. B, 121: 3586-3596 (2017). [IF=3.15]


 23. Xuebo Quan, Chunwang Peng, Daohui Zhao, Libo Li, Jun Fan, and Jian Zhou*. Molecular Understanding of the Penetration of Functionalized Gold Nanoparticles into Asymmetric Membranes. Langmuir, 33: 361 (2017). Cover Story [IF=3.79]
 24. 2016


 25. Chun Chan, Jun Fan, Andrew Messer, Steve Marston, Hiroyuki Iwamoto, and Julien Ochala*. Myopathy-inducing Mutation H40Y in ACTA1 Hampers Actin Filament Structure and Function. BBA - Molecular Basis of Disease, 1862: 1453 (2016). [IF=5.11]


 26. Yifan Ye, Xiaodi Liu, Song Wang, Jun Fan, Chain Tsuan Liu, and Yong Yang*. The Kinetic Origin of Delayed Yielding in Metallic Glasses. Appl. Phys. Lett., 108: 251901 (2016). [IF=3.50]


 27. S. Lan, M. Blodgett, K. F. Kelton, Jiale Ma, Jun Fan, and X.-L. Wang*. Structural Crossover in a Supercooled Metallic Liquid and the Link to a Liquid-to-Liquid Phase Transition. Appl. Phys. Lett., 108, 211907 (2016). [IF=3.50]


 28. Feng Wang, Jiale Ma, Fangyan Xie, Linkai Li, Jian Chen, Jun Fan, and Ni Zhao*. Organic Cation-Dependent Degradation Mechanism of Organo Tin Halide Perovskites. Adv. Funct. Mater., 26: 3417 (2016). [IF=13.33]


 29. Xian Chen, Limin Jin, Wei Kong, Tianying Sun, Wenfei Zhang, Xinhong Liu, Jun Fan, Siu Fung Yu*, and Feng Wang*. Confining Exciton Migration in Upconversion Nanoparticles towards Deep Ultraviolet Lasing. Nat. Commun., 7: 10304 (2016). [IF=12.35]


 30. Chun Chan, Haohua Wen, Lanyuan Lu, and Jun Fan*, Multiscale Molecular Dynamics Simulations Membrane Remodelling by BAR Family Proteins. Chinese Physics B, 25: 018707 (2016). Invited Review [IF=1.32]


 31. Yifan Ye, Song Wang, Jun Fan, Chain-Tsuan Liu, and Yong Yang*. Atomistic Mechanism of Elastic Softening in Metallic Glass under Cyclic Loading Revealed by Molecular Dynamics Simulations. Intermetallics, 68: 5 (2016). [IF=3.42]
 32. 2015


 33. Qi Wu, Bolong Huang, T. A. Niehaus, Xiaojing Yang, Jun Fan*, and Rui-Qin Zhang*. The Role of Tryptophans in the UV-B Absorption of a UVR8 Photoreceptor - A Computational Study. Phys. Chem. Chem. Phys., 17: 10786-10794 (2015). [IF=3.91]


 34. Xiaoli Zeng, Zhong Ren, Qi Wu, Jun Fan, Pan-Pan Peng, Kun Tang, Ruiqin Zhang, Kai-Hong Zhao*, and Xiaojing Yang*. Dynamic Crystallography Reveals Early Signalling Events in Ultraviolet Photoreceptor UVR8. Nat. Plants, 1: 14006 (2015). [IF=11.47]
 35. 2014


 36. Xiaoyun Pang, Jun Fan, Yan Zhang, Kai Zhang, Bingquan Gao, Jun Ma, Jian Li, Yuchen Deng, Qiangjun Zhou, Edward H. Egelman, Victor W. Hsu*, and Fei Sun*. A PH Domain in ACAP1 Possesses Key Features of the BAR Domain in Promoting Membrane Curvature. Developmental Cell, 31: 73 (2014). Highlighted in A Novel Twist In Membrane dePHormation Developmental Cell, 31: 3 (2014). [IF=9.62]


 37. Heqin Huang, Rui Chen, Jiale Ma, Li Yan, Yingqi Zhao, Yu Wang, Wenjun Zhang*, Jun Fan*, and Xianfeng Chen*. Graphitic Carbon Nitride Solid Nanofilms for Selective and Recyclable Sensing of Cu2+ and Ag+ in Water and Serum. Chem. Comm., 50: 15415 (2014). [IF=6.29]


 38. Yingzhi Xu, He Li, Ying-hua Jim, Jun Fan*, and Fei Sun*. Dimerization Interface of 3-hydroxyacly- CoA Tunes the Formation of Its Catalytic Intermediate. PloS ONE, 9: 959965 (2014). [IF=2.77]
 39. Before Joining CityU


 40. Jun Fan, Marissa G. Saunders, Esmael J. Haddadian, Karl F. Freed, Enrique M. De La Cruz*, and Gregory A. Voth*. Molecular Origins of Coflin-linked Changes in Actin Filament Mechanics. J. Mol. Biol., 425: 1225 (2013). [IF=4.89]


 41. Jun Fan, Marissa G. Saunders, and Gregory A. Voth*. Coarse-graining Provides Insights on the Essential Nature of Heterogeneity in Actin Filaments. Biophys. J., 103: 1334 (2012). [IF=3.50]


 42. Jun Fan, Tao Han, and Mikko Haataja*. Hydrodynamic Effects on Spinodal Decomposition Kinetics in Lipid Bilayer Membranes. J. Chem. Phys., 133: 235101 (2010). [IF=2.84]


 43. Jun Fan, Maria Sammalkorpi, and Mikko Haataja*. Formation and Regulation of Lipid Microdomains in Cell Membranes: Theory, Modeling, and Speculation. FEBS Lett., 584: 1678 (2010). [IF=3.00]


 44. Jun Fan, Maria Sammalkorpi, and Mikko Haataja*. Lipid Microdomains: Structural Correlations, Fluctuations, and Formation Mechanisms. Phys. Rev. Lett., 104: 118101 (2010). [IF=8.84]


 45. Jun Fan, Maria Sammalkorpi, and Mikko Haataja*. Influence of Non-equilibrium Lipid Transport, Membrane Compartmentalization, and Membrane Proteins on the Lateral Organization of the Plasma Membrane. Phys. Rev. E, 81: 011908 (2010). [IF=2.28]


 46. Juan Meng, Jun Fan, G Galiana, RT Branca, PL Clasen, S Ma, J Zhou, C Leuschner, CSSR Kumar, J Hormers, T Otiti, AC Beye, MP Harmer, CJ Kiely, W Warren, M Haataja, and WO Soboyejo*. LHRH-functionalized Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles for Breast Cancer Targeting and Contrast Enhancement in MRI. Mater. Sci. Eng. C, 29: 1467 (2009). [IF=5.08]


 47. Jun Fan, Maria Sammalkorpi, and Mikko Haataja*. Domain Formation in the Plasma Membrane. Phys. Rev. Lett., 100: 178102 (2008). [IF=8.84]


 48. Jun Fan, Michael Greenwood, Mikko Haataja, and Nikolas Provatas. Phase-field Simulations of Velocity Selection in Rapidly Solidified Binary Alloys. Phys. Rev. E., 74: 031602 (2006). [IF=2.28]